Vet du vad orden betyder?

Inom valideringsområdet används en del ord och begrepp som kan behöva förklaras och få en definition. Validering och kompetens är två centrala begrepp. Läranderesultat och kvalifikation är två andra. I Valideringsdelegationens ord- och begreppslista kan du lära dig mer.

Till ord- och begreppslistan