Riksrevisionen avslutar granskning om validering

Granskningen avslutas eftersom Riksrevisionen bedömer att statens insatser för validering av nyanländas kompetens kommer att förändras i och med de förslag som just nu är ute på remiss.

Läs hela artikeln: Riksrevisionen avslutar granskning om validering

Vård- och omsorgsvalidering i Sörmland

Valideringsdelegationen besökte vuxenutbildningen på Campus Nyköping den 30 augusti för att lära sig mer om validering inom vård- och omsorg.

Läs hela artikeln: Vård- och omsorgsvalidering i Sörmland

Nordisk konferens om kompetensutveckling i arbetslivet

Vad kan de nordiska länderna lära av varandra när det gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling i arbetslivet?

Läs hela artikeln: Nordisk konferens om kompetensutveckling i arbetslivet

Förslag om validering på remiss

Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det att lämna synpunkter på förslagen till regeringen.

Läs hela artikeln: Förslag om validering på remiss

Kommuner föreslås bli skyldiga att erbjuda validering – Aida Hadzialic i SvD

I dagens Svenska Dagbladet intervjuas gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic om regeringens nya förslag på valideringsområdet. Bland annat föreslår man att kommuner ska bli skyldiga att erbjuda validering för yrken där det normalt krävs en utbildning som kan ges inom den kommunala vuxenutbildningen.

Läs hela artikeln: Kommuner föreslås bli skyldiga att erbjuda validering – Aida Hadzialic i SvD

Besök på fabriken som validerar för att säkra konkurrenskraften

På företaget Xylem AB:s fabrik finns lång erfarenhet av validering. Valideringsdelegationens ordförande och kansli besökte Emmaboda den 15 juni för att lära sig mer om företagets kompetensförsörjningsarbete och om industrins valideringsmodell.

Läs hela artikeln: Besök på fabriken som validerar för att säkra konkurrenskraften

Delegationsmöte hos Arbetsförmedlingen

Valideringsdelegationen träffades för andra gången den 17 juni. Arbetsförmedlingen var värd för mötet.

Läs hela artikeln: Delegationsmöte hos Arbetsförmedlingen

Delegationen besökte snabbspåret kock

Marina Nilsson, ledamot i Valideringsdelegationen från Visita, bjöd i tisdags in delegation och kansli för att berätta om snabbspåret kock, som startade på sex orter under våren.

Läs hela artikeln: Delegationen besökte snabbspåret kock

Replik från Valideringsdelegationen på DN-debatt

Företagsekonomen Andreas Diedrich skriver idag på DN-debatt att det finns stora brister i validering av nyanländas kunskaper. Bland annat pekar han på att det finns svårigheter när tolkar används i en valideringsprocess. Kort och gott är han skeptisk till beskrivningen av validering som en mirakelmedicin för att tillvarata nyanländas kompetens. I en replik undertecknad delegationens ordförande, Jonas Milton och kanslichef, Elin Landell, framhålls att såväl kvaliteten som omfattningen av validering måste öka för att validering ska fungera som ett effektivt matchnings- och omställningsverktyg.

Läs hela artikeln: Replik från Valideringsdelegationen på DN-debatt

Studiebesök hos Validering Väst och Bräckegymnasiet

I Västra Götalandsregionen finns lång och bred erfarenhet av validering. Valideringsdelegationens kansli besökte Bräckegymnasiet i Göteborg, där man validerar yrkeskompetens inom bland annat bygg- och anläggning.

Läs hela artikeln: Studiebesök hos Validering Väst och Bräckegymnasiet