Tillväxtverket ska stödja validering inom industrin

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att stimulera strategisk kompetensförsörjning hos små och medelstora industriföretag genom validering.

Läs hela artikeln: Tillväxtverket ska stödja validering inom industrin

Fler utländska elektriker valideras

Under det första halvåret i år har dubbelt så många utländska elektriker validerats som under hela 2015, skriver branschtidningen Elinstallatören.

Läs hela artikeln: Fler utländska elektriker valideras

Delegationsmöte hos UHR

Den 4 oktober möttes Valideringsdelegationen för tredje gången. Universitets- och högskolerådet var värd för mötet och berättade om myndighetens verksamhet med bedömningar av utländska utbildningar.

Läs hela artikeln: Delegationsmöte hos UHR

Riksrevisionen avslutar granskning om validering

Granskningen avslutas eftersom Riksrevisionen bedömer att statens insatser för validering av nyanländas kompetens kommer att förändras i och med de förslag som just nu är ute på remiss.

Läs hela artikeln: Riksrevisionen avslutar granskning om validering

Vård- och omsorgsvalidering i Sörmland

Valideringsdelegationen besökte vuxenutbildningen på Campus Nyköping den 30 augusti för att lära sig mer om validering inom vård- och omsorg.

Läs hela artikeln: Vård- och omsorgsvalidering i Sörmland

Nordisk konferens om kompetensutveckling i arbetslivet

Vad kan de nordiska länderna lära av varandra när det gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling i arbetslivet?

Läs hela artikeln: Nordisk konferens om kompetensutveckling i arbetslivet

Förslag om validering på remiss

Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det att lämna synpunkter på förslagen till regeringen.

Läs hela artikeln: Förslag om validering på remiss

Kommuner föreslås bli skyldiga att erbjuda validering – Aida Hadzialic i SvD

I dagens Svenska Dagbladet intervjuas gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic om regeringens nya förslag på valideringsområdet. Bland annat föreslår man att kommuner ska bli skyldiga att erbjuda validering för yrken där det normalt krävs en utbildning som kan ges inom den kommunala vuxenutbildningen.

Läs hela artikeln: Kommuner föreslås bli skyldiga att erbjuda validering – Aida Hadzialic i SvD

Besök på fabriken som validerar för att säkra konkurrenskraften

På företaget Xylem AB:s fabrik finns lång erfarenhet av validering. Valideringsdelegationens ordförande och kansli besökte Emmaboda den 15 juni för att lära sig mer om företagets kompetensförsörjningsarbete och om industrins valideringsmodell.

Läs hela artikeln: Besök på fabriken som validerar för att säkra konkurrenskraften

Delegationsmöte hos Arbetsförmedlingen

Valideringsdelegationen träffades för andra gången den 17 juni. Arbetsförmedlingen var värd för mötet.

Läs hela artikeln: Delegationsmöte hos Arbetsförmedlingen