Delegationen överlämnar nationell strategi till regeringen

Den 8 mars överlämnar Valideringsdelegationen sitt delbetänkande till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström med förslag till en nationell strategi för validering.

Läs hela artikeln: Delegationen överlämnar nationell strategi till regeringen

Valideringsdelegationen besökte Region Gävleborg

Den 2 februari besökte delegationen Region Gävleborg och det nyinrättade Valideringscentrum Gävleborg.

Läs hela artikeln: Valideringsdelegationen besökte Region Gävleborg

Ny standard för branschvalidering

Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Standarden är framtagen tillsammans med experter från olika branscher.

Läs hela artikeln: Ny standard för branschvalidering

Stort intresse för Valideringsdelegationens dialogkonferens

Det var stort tryck på platserna till Valideringsdelegationens dialogkonferens den 25 november i Stockholm. Nära hundra representanter från utbildnings-, arbetsmarknads- och kompetensförsörjnings-Sverige lyssnade på föredrag, diskuterade och framförde synpunkter till delegationens arbete.

Läs hela artikeln: Stort intresse för Valideringsdelegationens dialogkonferens

”Vi satsar stort på validering”

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister (S) och Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S), skriver idag på Aftonbladets debattsida om framtidens arbetsmarknad. Validering och snabbspår lyfts fram som två möjligheter för nyanlända att snabbt få ett jobb inom sitt yrke.

Läs hela artikeln: ”Vi satsar stort på validering”

Tillväxtverket ska stödja validering inom industrin

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att stimulera strategisk kompetensförsörjning hos små och medelstora industriföretag genom validering.

Läs hela artikeln: Tillväxtverket ska stödja validering inom industrin

Fler utländska elektriker valideras

Under det första halvåret i år har dubbelt så många utländska elektriker validerats som under hela 2015, skriver branschtidningen Elinstallatören.

Läs hela artikeln: Fler utländska elektriker valideras

Delegationsmöte hos UHR

Den 4 oktober möttes Valideringsdelegationen för tredje gången. Universitets- och högskolerådet var värd för mötet och berättade om myndighetens verksamhet med bedömningar av utländska utbildningar.

Läs hela artikeln: Delegationsmöte hos UHR

Riksrevisionen avslutar granskning om validering

Granskningen avslutas eftersom Riksrevisionen bedömer att statens insatser för validering av nyanländas kompetens kommer att förändras i och med de förslag som just nu är ute på remiss.

Läs hela artikeln: Riksrevisionen avslutar granskning om validering

Vård- och omsorgsvalidering i Sörmland

Valideringsdelegationen besökte vuxenutbildningen på Campus Nyköping den 30 augusti för att lära sig mer om validering inom vård- och omsorg.

Läs hela artikeln: Vård- och omsorgsvalidering i Sörmland