Replik från Valideringsdelegationen på DN-debatt

Företagsekonomen Andreas Diedrich skriver idag på DN-debatt att det finns stora brister i validering av nyanländas kunskaper. Bland annat pekar han på att det finns svårigheter när tolkar används i en valideringsprocess. Kort och gott är han skeptisk till beskrivningen av validering som en mirakelmedicin för att tillvarata nyanländas kompetens. I en replik undertecknad delegationens ordförande, Jonas Milton och kanslichef, Elin Landell, framhålls att såväl kvaliteten som omfattningen av validering måste öka för att validering ska fungera som ett effektivt matchnings- och omställningsverktyg.

Du kan läsa Valideringsdelegationens replik här.

Andreas Diedrichs artikel kan du läsa här.

Slutordet från Andreas Diedrich i replikskiftet kan du läsa här.