Träffa Valideringsdelegationen i Almedalen 2019

Tisdagen den 2 juli anordnar Valideringsdelegationen två seminarier i Almedalen – ett om validering mot arbetslivets kvalifikationer (branschvalidering) och ett om hur vi ska få till nationella stödstrukturer för validering. Flera intressanta medverkande är klara. Träffar vi dig där?

2 juli 2019 klockan 12.45-13.45. Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby

Företagen hittar inte den kompetens de behöver. Kan branschvalidering vara en lösning?

Validering är ett viktigt verktyg för strategisk kompetensförsörjning. Man vet kanske vilken kompetens man behöver men inte vilken kompetens man har. Från montör till operatör, från måltidsbiträde till kock. Validering funkar!

– Hur kan staten stödja branschernas arbete med validering?

Läs mer om seminarierna i vårt kalendarium eller i Almedalsveckans officiella program


2 juli 2019 klockan 14.15-15.15. Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4, Visby

Validering – en nyckel till kompetensförsörjningen. Vem tar ansvar för att driva på utvecklingen?

Personer mitt i livet behöver inte alltid en hel utbildning. De behöver validering för att snabbare komma vidare till utbildning eller arbete. Då blir kompletteringen mer träffsäker och det livslånga lärandet underlättas.

– Hur får vi till stödstrukturer för validering på nationell och regional nivå?

Läs mer om seminarierna i vårt kalendarium eller i Almedalsveckans officiella program


Båda seminarierna genomförs i Länsstyrelsen Gotlands lummiga trädgård på Korsgatan 4 i Visby. Ta möjligheten att vara där och ge din input. Det kan påverka de förslag vi lämnar till regeringen i december.

Välkommen!