Valideringsdelegationen har avslutat sitt uppdrag

Valideringsdelegationen har i dag, den 13 januari 2020, avslutat sitt uppdrag och överlämnat förslag om validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande till utbildningsminister Anna Ekström.

Pressmeddelande: Validering är viktigt för kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet (news.cision.com)
SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (regeringen.se)


Myndigheten för yrkeshögskolan har i sitt regleringsbrev för 2020 fått regeringens uppdrag att följa och stödja det utvecklingsarbete som pågår inom valideringsområdet nationellt och regionalt.

Myndigheten ska sprida kunskap och tillhandahålla övergripande information om validering samt samordna pågående myndighetssamarbete om valideringsfrågor. Myndigheten ska också förbereda införandet av ett statsbidrag enligt en kommande förordning om statsbidrag för branschvalidering.

Fortsatt utvecklingsarbete inom validering nationellt och regionalt (myh.se)