Systemperspektivet står i fokus för nya expertgruppen

Torsdagen den 23 augusti 2018 träffades den nya expertgruppen hos Valideringsdelegationen i Stockholm. Fokus för detta första möte var att deltagarna i gruppen skulle få möjlighet att introducera sig och presentera sin huvudingång i valideringsarbetet samt att tillsammans diskutera och planera för arbetet framåt.

Under sommaren har gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström tillsatt en ny expertgrupp knuten till Valideringsdelegationen. Experterna har erfarenheter från forskningen, omställningsorganisationer, myndigheter och branscher.

Den nya expertgruppen är Valideringsdelegationens tredje. Den första expertgruppen bidrog till utvecklingen av förslaget till nationell strategi som delegationen överlämnade till regeringen i mars 2017. Med den andra expertgruppen tillfördes kompetens specifikt på högskoleområdet för att utarbeta förslagen som lämnades i betänkandet om validering inom högskolan. Med denna tredje grupp av experter är det systemperspektivet som står i fokus. Experterna kommer finnas med och stödja delegationens arbete med slutbetänkandet som ska överlämnas till regeringen i december 2019.

Tidigare lämnade betänkanden:

(pdf)
(pdf)

Första mötet i nya expertgruppen

Porträttfoto av Caroline Söder, i bakgrunden Valideringsdelegationens roll-up.
Caroline Söder, vd på omställningsorganisationen Trygghetsfonden TSL, är en av experterna i den nya gruppen. Foto: Valideringsdelegationen.

Torsdagen den 23 augusti 2018 träffades den nya expertgruppen hos Valideringsdelegationen i Stockholm. Fokus för detta första möte var att deltagarna i gruppen skulle få möjlighet att introducera sig och presentera sin huvudingång i valideringsarbetet samt att tillsammans diskutera och planera för arbetet framåt. Deltagarnas roll är att tillföra sin expertkunskap och bredda perspektiven, det är dock delegationen som i slutändan står bakom slutbetänkandet.

– Validering är oerhört viktigt i omställning. Vi måste ta tillvara på all kompetens som personer har och inte bara se till deras formella meriter, sa Caroline Söder, vd på omställningsorganisationen Trygghetsfonden TSL.

Ett effektivare system för validering på nationell och regional nivå

I slutbetänkandet är det dags att sy ihop uppdraget. I regeringens direktiv till Valideringsdelegationen står det att delegationen ska följa, stödja och driva på utvecklingsarbetet för att skapa ett effektivare system för validering på nationell och regional nivå. Målsättningen är att ett sammanhållet nationellt och permanent system för validering ska införas.

– Vi är mycket glada att ni vill bidra med er expertkunskap, sa Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe under mötet. Ni är en viktig resurs för delegationens arbete med slutbetänkandet.

Se här vilka de tio experterna är

Många personer sitter kring ett konferensbord. Bilden är tagen i motljus.
Den nya expertgruppen samlad tillsammans med Valideringsdelegationens kansli och de sakkunniga från departementen. Foto: Valideringsdelegationen.