SNS anordnade seminarium om validering av yrkeskunskap

Den 13 december anordnade SNS en hearing där Anders Ferbe, ordförande i Valideringsdelegationen, presenterade delegationens nuvarande arbete kring validering av yrkeskunskap. Företrädare inom näringsliv, fackförbund och myndigheter medverkade och gav inspel till Valideringsdelegationens fortsatta arbete.

Se seminiaret i efterhand på SNS webbplats.

Validering skapar och utvecklar verktyg för framtidens kompetensförsörjning. Genom att synliggöra människors kunskaper och erfarenheter kan svensk arbetsmarknad bättre ta vara på den kompetens som finns.

Övriga medverkande

  • Ingegerd Green, vd, Skärteknikcentrum.
  • Pim van Dorpel, vice förbundsordförande, Hotell- och restaurangfacket.
  • Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration, Länsstyrelsen i Stockholms län.
  • Josefine Larsson, utredare, IF Metall.
  • Peter Thomelius, utbildnings-, och HR-chef, Visita.
  • Jeanette Azinovic, enhetschef, Arbetsförmedlingen.

Seminariet är filmat och går att ta del av i efterhand (SNS webbplats)