Ny standard och riktlinjer för branschvalidering

Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Standarden är framtagen tillsammans med experter från olika branscher.

Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. Den nya standarden ska fungera som ett stöd för branscher som vill vidareutveckla eller ta fram nya valideringsmodeller. Standarden kan anpassas till olika branschers och yrkesområdens behov och förutsättningar.

MYH har på uppdrag av regeringen tagit fram standarden tillsammans experter från olika branscher.

Läs mer


Uppdrag att utarbeta en standard för branschvalidering (MYH:s webbplats)