Nordisk konferens om kompetensutveckling i arbetslivet

Vad kan de nordiska länderna lära av varandra när det gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling i arbetslivet?

Det nordiska närverket för vuxnas lärande (NVL) har bildat en arbetsgrupp för att fram förslag på bättre lösningar och villkor för lärandet som sker på arbetsplatsen och reducera hinder när det gäller kompetensutveckling i arbetslivet.

Fredagen den 26 augusti bjöd arbetsgruppen in till konferens i Malmö för att diskutera och få synpunkter på vad man kommit fram till hittills. Validering och erkännande av reell kompetens lyftes fram som avgörande för att möta arbetslivets kompetensförsörjning i framtiden.

Valideringsdelegationens kansli medverkade under dagen för att för att berätta om validering i Sverige och för att lära sig mer om hur man arbetar med frågan i Danmark, Finland, Island och Norge.

Arbetsgruppen, ”Kompetanse sett fra arbeidslivet”, består av experter och representanter för arbetsgivare och arbetstagare från alla nordiska länderna. Gruppen kommer att presentera sina slutsatser och förslag i en rapport senare under hösten 2016.