Möjligheter till fortbildning för dig som jobbar med validering

Att stärka vägledares kompetens om validering är en av Valideringsdelegationens övergripande prioriteringar. Från i höst finns insatser för fortbildning om validering på plats. En grundläggande interaktiv utbildning kommer finnas tillgänglig via Skolverkets webb-plats från augusti. Och i september startar uppdragsutbildningen Validering i praktiken (7,5 hp) på Linnéuniversitetet och på Linköpings universitet.

I början på 2016 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utveckla och genomföra fortbildningsinsatser om validering. Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen är den primära målgruppen, men de insatser som tas fram ger möjligheter till fortbildning för alla som jobbar praktiskt med validering. Vägledare inom högskolan och hos yrkeshögskolans utbildningsanordnare, arbetsförmedlare, omställningscoacher m.fl. behöver alla kännedom om validering som verktyg. Med fortbildning kan kompetensen öka om t.ex. hur en kompetens-kartläggning görs och hur resultaten från en validering kan tolkas. Detta höjer kvaliteten och gör validering tillgängligt för fler.

Den kurs som i höst startar vid Linnéuniversitetet och vid Linköpings universitet genomförs på uppdrag av Skolverket. Deltagandet är kostnadsfritt och respektive arbetsgivare står för eventuella kostnader för resa, kost och logi samt kurslitteratur. Om kurserna skulle bli fulltecknade har vägledare (från olika utbildningsnivåer och funktioner) företräde.

Information om kurs på Linköpings universitet: http://www.ibl.liu.se/pedvux/validering-i-praktiken?l=sv

Information om kurs på Linnéuniversitetet: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-teknik/utbildning/validering-i-praktiken/