Ministern om delegationen i SvD

Svenska Dagbladet har intervjuat gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och Valideringsdelegationens ordförande Jonas Milton.

– Om vi inte fixar valideringen och matchningen så innebär det att väldigt kvalificerade människor får ta jobb som är väldigt enkla. Det innebär att vi också får en undanträngningseffekt på arbetsmarknaden. De enkla jobben tas av dem med tunga kvalifikationer. Då är frågan vad som återstår åt de som inte har så fina kvalifikationer. I värsta fall blir de arbetslösa. Lyckas vi bryta det kommer vi att öka utbudet av enkla jobb, säger Aida Hadzialic.

”Strategi ska korta vägen till arbete för nyanlända” (SvD, 7 februari 2016)