Kanslichefen medverkade i samhällsvetarpodden

– Finland, Skottland, Frankrike och Flandern är bättre på validering i högskolan än Sverige. Erfarenheter visar att det är viktigt att individen får stöd och vägledning och att man har en politik som uppmuntrar det livslånga lärandet. 

Kanslichef Elin Landell vid en mikrofon.
Kanslichef Elin Landell medverkade i Samhällsvetarpodden. Foto: Akademikerförbundet SSR.

Kanslichef Elin Landell samtalar med Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR i det senaste avsnittet av Samhällsvetarpodden.

Akademikerförbundet SSR:s beskrivning av programmet:
Alla pratar om att vi måste bli bättre på att validera reell kompetens, det vill säga det som inte syns i examenspapper. Ändå går det så trögt. Vi pratar med Valideringsdelegationens huvudsekreterare Elin Landell om hur högre utbildning kan bli bättre på det.

I början av september är det remisstopp på Valideringsdelegationens nya delbetänkande om validering i högskolan. Delegationen har omfattande förslag på hur den svenska högre utbildningen ska bli bättre på att erkänna det som inte är en avslutad högskoleutbildning. Det är allt från oavslutad högskoleutbildning, till det du har lärt dig på jobbet under ditt arbetsliv, i studiecirklar eller på andra sätt. Det är det som är reell kompetens.

Lyssna på hela avsnittet här:
Är högskolan bara för svenska ungdomsstudenter (Akademikerförbundet SSR:s webbplats)