Gå Skolverkets kostnadsfria webbutbildning om validering

Med Skolverkets webbutbildning ”Validering i teori och praktik – en introduktion” får du veta vilka fördelar som finns med validering och de positiva effekter det har på individen och samhället. Utbildningen innehåller information och övningar, samt även en kunskapsbank.

Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

Vem kan delta?

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens. Du arbetar exempelvis som vägledare, handläggare, lärare eller administratör.

Därför ska du delta

  • få ökad kunskap om kartläggning och bedömning
  • få verktyg till stöd i valideringsprocessen
  • stärk dig i din yrkesroll
  • bidra till att varje individ utifrån sin förutsättning får bästa möjlighet att gå vidare i sin yrkesroll.

Följ fyra individer som på olika sätt behöver validering för att komma vidare i sina yrkesroller. Utbildningen är uppbyggd kring olika scenarier med filmer, teorier och praktiska moment. Under utbildningen får du, som arbetar med antagning, kartläggning, bedömning eller vägledning, en helhetsbild av validering och möjlighet att fördjupa dig i kartläggnings- och bedömningsarbetet. Du får även en bild av olika sammanhang där verktyget validering kan användas och vilka bedömningsgrunder som är mest lämpliga inom olika sektorer.

Hur går det till?

Du kan börja utbildningen när du vill och genomföra den i valfritt tempo. Utbildningen i sin helhet tar cirka 16 timmar att genomföra och avslutas med ett slutprov. Efter godkänd och avslutad utbildning får du ett intyg.

Till webbutbildningen på Skolverkets webbplats