Besök hos kompletteringsutbildning för utländska lärare

I torsdags besökte Valideringsdelegationen Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV) på Stockholms universitet. ULV erbjuder personer med utländsk lärarexamen möjlighet till kompletterande utbildning motsvarande de svenska behörighetskraven i yrket och startade hösten 2007 som ett regeringsuppdrag. Studenterna i ULV har ofta jobba länge som lärare i sina hemländer och ibland även i Sverige. Deras kompetens är hett efterfrågad på grund av den stora lärarbristen runt om i landet och dessutom har studenterna i ULV extra språkkompetens som behövs i många skolor. Kompletterande utbildningar är en del av en fungerande valideringskedja; från kartläggning och bedömning, till studier för att fylla på där individen har luckor i sin kompetens.

Syftet med utbildningen är med andra ord att möjliggöra för utländska lärare att utöva läraryrket här i Sverige. Flera utvärderingar har visat på mycket goda resultat för de som läst ULV.

visade till exempel att studenterna i ULV i genomsnitt ökade sin inkomst med 39 procent tre år efter påbörjad utbildning och att andelen som hade jobb som lärare var 35 procent fler bland studenterna i ULV jämfört med en kontrollgrupp.

Förutom vid Stockholms universitet ges utbildningen också vid Göteborgs -, Linköpings -, Umeå – och Örebro universitet samt vid Malmö högskola. Antagningarna hanteras först av det lärosäte individen har sökt till och därefter gemensamt vid en antagningskonferens då lärosätena samlas. Skolverket och Universitets- och högskolerådet konsulteras vid behov. De inskickade dokumenten granskas mot uppställda behörighetskrav men någon egentlig validering sker i nuläget inte av sökande med utbildningar som avviker från antagningskraven.

För att ha behörighet att läsa ULV krävs en utländsk eftergymnasial lärarexamen, godkänt i Svenska B alternativt Svenska som andra språk 3, svenska språk B, TISUS eller motsvarande. Som mest kan den individuella studieplanen omfatta 120 högskolepoäng för att nå upp till en svensk lärarexamen eller behörighet/legitimation. Utbildningen är populär och söktrycket har ökat med ungefär 65 procent på fem år, från cirka 600 sökande 2011 till cirka 900 i år.

Delegationen fick vid sitt besök bland annat möjlighet att träffa studenter som berättade om sina vägar mot en svensk lärarlegitimation. Samira berättade om sin resa från Algeriet och Frankrike till Sverige. Redan innan ULV-studierna hade hon jobbat många år som lärare i Sverige. När kravet på lärarlegitimation infördes 2011 beslutade hon sig för att söka ULV. Dima kom nyligen till Sverige från Syrien med en färsk examen i bagaget. Hon hann aldrig jobba som lärare i Syrien och väl igång på ULV-programmet utökade hon sin ämneslärarbredd med ytterligare ett ämne. Till sin egen stora förvåning fastnade hon för matematik, något hon aldrig trodde att hon skulle klara av att undervisa i. Samira, Dima och övriga studenter var alla väldigt positiva till ULV och möjligheten att stärka sin yrkesidentitet i Sverige. Deras önskemål var att deras ofta långa erfarenhet av yrket skulle tas tillvara bättre, det vill säga genom validering av den reella kompetensen. På så sätt hade studietiden kunnat kortas och processen blivit snabbare. Ett utmärkt medskick till Valideringsdelegationen.