Valideringsdelegationen har avslutat sitt uppdrag

Valideringsdelegationen har i dag, den 13 januari 2020, avslutat sitt uppdrag och överlämnat förslag om validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande till utbildningsminister Anna Ekström.

Läs hela artikeln: Valideringsdelegationen har avslutat sitt uppdrag

Valideringsdelegationens slutbetänkande är överlämnat till Utbildningsdepartementet

Ordförande Anders Ferbe har överlämnat slutbetänkandet SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande till utbildningsminister Anna Ekström. Pressmeddelande och betänkande hittar du här.

Läs hela artikeln: Valideringsdelegationens slutbetänkande är överlämnat till Utbildningsdepartementet

Pressträff klockan 13.00 i dag

I dag, måndag 13 januari 2020, bjuder Valideringsdelegationen in till pressträff. Ordförande Anders Ferbe presenterar slutbetänkandet med förslag om validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande, så att fler personer ska kunna få sin kompetens validerad.

Läs hela artikeln: Pressträff klockan 13.00 i dag

Unionen och Svenskt Näringsliv vill att regeringen agerar i valideringsfrågan

I en debattartikel i SvD skriver företrädare för Unionen och Svenskt Näringsliv att om regeringen menar allvar med att den vill främja det livslånga lärandet och underlätta kompetensförsörjningen förväntar de sig att de förslag Valideringsdelegationen lagt för ett och ett halvt år sedan snarast genomförs.

Läs hela artikeln: Unionen och Svenskt Näringsliv vill att regeringen agerar i valideringsfrågan

Myndigheterna fortsätter samverka om kommunikation om validering

Sedan 2017 har myndigheterna som ingår i Valideringsdelegationen samarbetat om kommunikationen kring validering. När delegationen lämnat sitt slutbetänkande i januari 2020 så fortsätter myndighetssamverkan under ledning av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs hela artikeln: Myndigheterna fortsätter samverka om kommunikation om validering

Nationell valideringskonferens i januari 2020

Valideringsdelegationen har drivit på utvecklingen på valideringsområdet under fyra år. Vad händer sedan, när vi lämnat vårt uppdrag? Den 27-28 januari 2020 bjuder Region Kronoberg in till nationell valideringskonferens i Växjö. Sista anmälningsdag är den 20 december 2019.

Läs hela artikeln: Nationell valideringskonferens i januari 2020

Man vill ha mer riktade insatser och praktiska övningar

Valideringsdelegationen har gett Strategirådet i uppdrag att göra en uppföljning av fortbildningsinsatsen Validering i praktiken. Rapporten visar att kursen har utvecklat deltagarnas kunskaper om validering. Den har också bidragit till att utveckla deltagarnas praktiska arbete och hemorganisation.

Läs hela artikeln: Man vill ha mer riktade insatser och praktiska övningar

”Om inte högskolan kan värdera kunskap, vem är bättre lämpad?”

För att fler ska ges möjlighet att påbörja högre studier, för att fler ska kunna vidareutbilda sig eller byta inriktning så behöver vi tänka nytt i att även värdera kunskap som inhämtats på annat sätt än i en traditionell skolsituation. Det arbetet är påbörjat på landets universitet och högskolor, vi har kommit en bra bit på väg, men mycket arbete återstår. Det skriver Pernilla Hultberg, samordnare för kompletterande utbildning och validering på Göteborgs universitet, i en debattartikel i Universitetsläraren.

Läs hela artikeln: ”Om inte högskolan kan värdera kunskap, vem är bättre lämpad?”

Forskning om validering

I en forskningsstudie från Socialhögskolan, Lunds universitet, har man utvecklat en generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande i högskolan. Modellen ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.

Läs hela artikeln: Forskning om validering

Framtiden för det regionala valideringsarbetet

– Många enskilda kommuner är för små för att kunna erbjuda validering inom alla områden, därför är det viktigt att kommunerna samverkar och kompletterar varandra. Det är viktigt att även Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och det regionala näringslivet involveras i samverkansarbetet. Att etablera ett hållbart system tar tid och kräver uthållighet, säger Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe.

Läs hela artikeln: Framtiden för det regionala valideringsarbetet