Tre blå vägskyltar på samma stolpe som pekar åt olika håll.


Du kan söka jobb eller studier utan betyg. Arbetsgivare och skolor kan anställa eller anta utan betyg. Beroende på vem du är och vad du har för behov inom validering kan du behöva vända dig till olika myndigheter. Här finns en valideringsguide som hjälper dig att hitta rätt myndighet.

Jag vill studera…

…på gymnasiet eller komvux

Har du kunskaper och erfarenheter men saknar intyg för att söka till en utbildning? Vill du anpassa nivån eller kanske förkorta tiden så att du inte behöver läsa det du redan kan? Kontakta i första hand din kommun och be att få göra en validering.
» Läs mer om validering inom skola och vuxenutbildning


…på högskola eller universitet

Har du kunskaper och kompetenser från arbetslivet eller annan verksamhet som du vill använda för att komma in på en högskoleutbildning?
» Läs mer om antagning via reell kompetens på Studera.nu
» Så här gör du en ansökan om prövning av reell kompetens


Har du oavslutade studier eller yrkeskunskaper som du vill tillgodoräkna dig på ett högskoleprogram? Vänd dig till det lärosäte du vill studera vid och begär att få din reella kompetens bedömd
» Här finns länkar till samtliga universitet och högskolor i Sverige


Har du yrkeskunskaper du vill använda för att komma in på yrkeslärarutbildningen? Kontakta lärosätet du vill studera vid.
» Mer information om vilka utbildningar som ges var hittar du på Studera.nu


…på yrkeshögskola

Har du kunskaper och kompetenser som du vill använda för att bli behörig till yrkeshögskola, eller vill du tillgodoräkna dig tidigare studier för att förkorta en utbildning?
» Hitta utbildning och kontakta utbildningsanordnaren


Jag vill arbeta

Är du arbetssökande, saknar intyg och vill ha hjälp att få dina yrkeskunskaper bedömda? Kontakta i första hand din arbetsförmedlare.
» Läs mer om vilka yrkesbedömningar som går att få
» Se vilka branschaktörer som hjälper till med prov vid en validering.


Har du en utländsk utbildning som behöver kompletteras för att arbeta i Sverige?
» Gå in på studera.nu och skriv i sökfältet mitt på sidan i Hitta och jämför utbildning: ”kompletterande utbildning utländsk examen”, så finner du alla kompletterande utbildningar som finns per examen.


Har du en utländsk utbildning som du saknar dokumentation (betyg, intyg) ifrån?
» Läs om bedömning av utländsk utbildning här


Har du en utländsk lärarutbildning och vill arbeta som lärare i Sverige?
» Läs hur du gör för att arbeta som lärare här


Har du en utländsk utbildning och vill arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige?
» Läs mer om legitimationsyrke inom till exempel sjukvård här


Jag är vägledare eller arbetar med bedömning av reell kompetens/validering…

…för skola inom kommunen

Arbetar du med vägledning, kartläggning eller validering men saknar verktyg?
» Här finns stödmaterial för hela valideringsprocessen


…för högskolestudier

Jag vill hjälpa personer att synliggöra sin reella kompetens
» Läs mer om reell kompetens på UHR:s vägledarsidor


Har du yrkeskunskaper och vill arbeta med att validera yrkeskunskap för blivande yrkeslärare?
» Kontakta ansvarig handläggare på UHR via e-post på yrk(a)uhr.se


…för yrkeshögskola

Vill du veta mer om tillträde och tillgodoräknande inom yrkeshögskolan genom validering?
» Mer information på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats


…för arbetssökande

Är du eller vill du bli leverantör av valideringstjänster till Arbetsförmedlingen?
» Läs mer om vad som gäller för validering genom Arbetsförmedlingen här


…och vill lära mig mer om validering

» Gå Skolverkets kostnadsfria och webbaserade utbildning om validering för alla som arbetar med vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens.


Jag företräder en skola

Är du skolhuvudman inom kommunen?
» Här finns riktlinjer till stöd för kommunernas arbete med validering
» Här finns formulär för kompetenskartläggning
– inom komvux på grundläggande nivå
– inom komvux på gymnasial nivå
– i särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
– i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
– inom svenska för invandrare (sfi)


Är du utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan?
» Läs mer om behörighetsförklaring och tillgodoräknande inom validering här


Jag är arbetsgivare eller företräder en bransch

Är du arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning?
» Läs om utlåtande från UHR av utländsk utbildning här


Företräder du en bransch och vill veta mer om validering av yrkeskompetens?
» Läs om hur en individ kan göras anställningsbar här


Jag har utländsk utbildning eller arbetar som kontakttolk

Har du en avslutad utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial utbildning eller akademisk utbildning som du vill få bedömd enligt svenska mått?
» Läs mer om bedömning av utländsk utbildning här


Har du en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning eller akademisk utbildning, men saknar dokumentation över den?
» Då kan du ansöka om att få en beskrivning av din utbildning istället för ett utlåtande.

Beskrivningen kan i nästa steg användas som underlag för en validering inom högskolan. En nationell struktur för detta är tänkt att finnas på plats fullt ut år 2021. För frågor om projektet, skicka en e-post till ub(a)uhr.se.


Arbetar du som kontakttolk men saknar utbildning och vill få din kompetens validerad?
» Sök på blitolk.nu och kontakta en skola


LÄS MER

De centrala myndigheterna har tagit fram en mängd stöd och verktyg att använda i de olika delarna av en validering. Det finns kartläggningsformulär, bedömningsmatriser, webbutbildningar, handböcker, riktlinjer, självskattningsverktyg och mycket mer. Och som en hjälp till dig så finns de här samlade på en och samma sida:

» Samlade stöd och verktyg


Svåra ord och begrepp?
» Lär dig vad de betyder i vår ord- och begreppslista