Kansliet har ansvarat för det operativa arbetet mellan delegationens möten.

Elin Landell
Kanslichef/Huvudsekreterare

Helena Asp
Kommittésekreterare

Karin Hagaeus
Kommittésekreterare

Nadja Ben Ammar
Kommunikatör