Kansliet ansvarar för det operativa arbetet mellan delegationens möten.

Elin Landell
Kanslichef/Huvudsekreterare
Telefon: 08-405 34 57
Mobil: 076-811 33 90 

E-post: elin.landell@regeringskansliet.se

Helena Asp
Kommittésekreterare
Telefon: 08-405 41 95
Mobil: 072-732 76 35
E-post: helena.asp@regeringskansliet.se

Karin Hagaeus
Kommittésekreterare
Telefon: 08-405 50 67
Mobil:  073-097 75 80
E-post: karin.hagaeus@regeringskansliet.se

Nadja Ben Ammar
Kommunikatör
Telefon: 08-405 56 70
Mobil: 070-556 70 48
E-post: nadja.benammar@regeringskansliet.se

Kontakt

E-post
u.valideringsdelegationen@regeringskansliet.se

Postadress
Regeringskansliet
Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10)
Kv. Garnisonen
103 33 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 100 A, Stockholm