Delegationens expertgrupp består av sakkunniga från berörda departement samt experter från myndigheter och organisationer.

Sakkunniga

Christina Hassel
Utbildningsdepartementet

Maria Hansson
Arbetsmarknadsdepartementet

Carl Johan Klint
Näringsdepartementet

Emma Cars
Finansdepartementet

Helena Mähler Lejon
Utbildningsdepartementet

Emil Plisch
Arbetsmarknadsdepartementet

Roger Karlsson
Utbildningsdepartementet

Experter

(fr.o.m. den 3 juli 2017 t.o.m den 15 april 2018)

Jacob Adamowicz
Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Mikaela Almerud
Svenskt näringsliv

Anneli Andersson
Högskolan Dalarna

Maria Andersson
Malmö högskola

Samuel Engblom
TCO

Tarmo Haavisto
Lunds universitet

Martin Hellström
Högskolan Väst

Pernilla Hultberg
Göteborgs universitet

Katarina Jonsson Berglund
KTH

Anna-Karin Lidström Persson
Umeå Universitet

Christian Lövgren
SACO