Expertgruppen som arbetade med slutbetänkandet tillsattes den 11 juni 2018.

» Artikel: Systemperspektivet står i fokus för nya expertgruppen

Experter

Kenneth Abrahamsson
seniorkonsult, adjungerad professor, Luleå Tekniska Universitet

Per Andersson
professor vuxnas lärande, Linköpings universitet

Kersti Raustorp
expert validering, TRR Trygghetsrådet

Maria Bernhardsen
utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv

Zenita Cider
vd, Vård- och omsorgscollege

Björn Dufva Hellsten
vd, Validering Väst

Ingegerd Green
vd, Skärteknikcentrum

Anna Kahlson
expert, Myndigheten för yrkeshögskolan

Eva Nordlund
seniorrådgivare, Skolverket

Caroline Söder
vd, Trygghetsfonden TSL

Sakkunniga från berörda departement

Christina Hassel
Utbildningsdepartementet

Per-Anders Nilsson Strandberg
Utbildningsdepartementet

Carina Lindén
Utbildningsdepartementet

Drazenko Jozic
Utbildningsdepartementet

Jennie K. Larsson
Arbetsmarknadsdepartementet

Carl Johan Klint
Näringsdepartementet

Malin Winbladh
Finansdepartementet


Den tidigare expertgruppen var förordnad från den 3 juli 2017 till den 15 april 2018. De dåvarande ledamöterna listas nedan.

Jacob Adamowicz
Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Mikaela Almerud
Svenskt näringsliv

Anneli Andersson
Högskolan Dalarna

Maria Andersson
Malmö högskola

Samuel Engblom
TCO

Tarmo Haavisto
Lunds universitet

Martin Hellström
Högskolan Väst

Pernilla Hultberg
Göteborgs universitet

Katarina Jonsson Berglund
KTH

Anna-Karin Lidström Persson
Umeå Universitet

Christian Lövgren
SACO