Delegationens expertgrupp består av sakkunniga från berörda departement samt experter från myndigheter och organisationer.

Sakkunniga

Christina Hassel
Utbildningsdepartementet

Maria Hansson
Arbetsmarknadsdepartementet

Carl Johan Klint
Näringsdepartementet

Emma Cars
Finansdepartementet

Helena Mähler Lejon
Utbildningsdepartementet

Linda Hindberg
Socialdepartementet

Emil Plisch
Arbetsmarknadsdepartementet

Experter

(till och med den 30 decmber 2016)

Anders Axelsson
Region Skåne

Zenita Cider
Vård- och omsorgscollege

Björn Dufva Hellsten
Validering Väst

Ingegerd Green
Skärteknikcentrum Sverige AB

Linda Leonhardt
Linnéuniversitetet

Lena Palm Eriksson
DalaWux

Pär Sellberg
Myndigheten för yrkeshögskolan

Caroline Söder
Trygghetsfonden TSL

Agneta Wallin
Folkbildningsrådet