Ledamöter i Valideringsdelegationen och i kansliet står i en halvcirkel och tittar in i kameran.
Ledamöter i Valideringsdelegationen: Maria Lindgren Myndigheten för yrkeshögskolan, Malin Jönsson Universitets- och högskolerådet, Anders Ferbe  ordförande Valideringsdelegationen, Anders Barane SKL, Jesper Lundholm Unionen, Josefine Larsson IF Metall, Amelie von Zweigbergk (ersatt av Maria Rosendahl) Teknikföretagen, Johan Ingelskog (ersatt av Chamilla Bohman) Kommunal, Charlotte Tarschys Jusek (entledigad), Anna Kahlson kommittésekreterare (nu på Myndigheten för yrkeshögskolan), Emma Svennerstam kommittésekreterare (nu på Naturvårdsverket), Josefin Claesson, kommittésekreterare (nu på Arbetsmarknadsdepartementet), Elin Landell, kanslichef Valideringsdelegationen och André Hesselbäck, Kommittésekreterare (nu på Universitets- och högskolerådet).
Ledamöter som saknas på bilden: Linda Daugaard, Arbetsförmedlingen, Tim Brooks, Tillväxtverket, Geoff Erici, Skolverket, Hans Millmark, Svenska ESF-rådet, Peter Thomelius, Visita, och Fredrik Voltaire, Almega.
Foto: Agneta Larsson, Tillväxtverket

Valideringsdelegationen 2015–2019 har i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

I delegationen finns representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt för berörda myndigheter.

Delegationen har ett kansli som ansvarar för det operativa arbetet mellan delegationens möten.