Ledamöter i Valideringsdelegationen och i kansliet står i en halvcirkel och tittar in i kameran.
Ledamöter i Valideringsdelegationen: Maria Lindgren , Myndigheten för yrkeshögskolan, Malin Jönsson,Universitets- och högskolerådet, Anders Ferbe, ordförande Valideringsdelegationen, Anders Barane, SKL, Jesper Lundholm, Unionen, Josefine Larsson, IF Metall, Amelie von Zweigbergk (ersatt av Maria Rosendahl), Teknikföretagen, Johan Ingelskog, Kommunal, Charlotte Tarschys, Jusek, Anna Kahlson, kommittésekreterare (nu på Myndigheten för yrkeshögskolan), Emma Svennerstam, kommittésekreterare (nu på Naturvårdsverket), Josefin Claesson, kommittésekreterare (nu på Arbetsmarknadsdepartementet, Elin Landell, kanslichef Valideringsdelegationen, och André Hesselbäck, Kommittésekreterare (nu på Universitets- och högskolerådet).
Saknas på bilden: Jeanette Azinovic, Arbetsförmedlingen, Tim Brooks, Tillväxtverket, David Lundgren, Skolverket, Mats Andersson, Svenska ESF-rådet, Peter Thomelius, Visita, och Fredrik Voltaire, Almega.
Foto: Agneta Larsson, Tillväxtverket

Valideringsdelegationen 2015–2019 har i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

I delegationen finns representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt för berörda myndigheter.

Delegationen har ett kansli som ansvarar för det operativa arbetet mellan delegationens möten.