Ledamöter från vänster: Lars Lööw, Jeanette Azinovic, Peter Thomelius, Charlotte Tarschys, Anna Bünger, Malin Jönsson, Jesper Lundholm, Amelie von Zweigbergk, Erika Svanström, Jonas Milton, Josefine Larsson. Foto: Lina Siksjö.

Valideringsdelegationen 2015–2019 har i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

I delegationen finns representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt för berörda myndigheter.

Delegationen har ett kansli som ansvarar för det operativa arbetet mellan delegationens möten.