13
december
2018

Validering av yrkeskunskap – en nyckel till integration

Den 13 december klockan 10.30-12.00 anordnar SNS en hearing där Anders Ferbe, ordförande i Valideringsdelegationen, presenterar delegationens nuvarande arbete kring validering av yrkeskunskap. Medverkar gör även företrädare inom näringsliv, fackförbund och myndigheter som ger inspel till Valideringsdelegationens fortsatta arbete.

Grön cirkel med vit klar-bock i mitten. Liten röd ruta med vitt datum, 13 dec.
Illustration: sns.se

Validering skapar och utvecklar verktyg för framtidens kompetensförsörjning. Genom att synliggöra människors kunskaper och erfarenheter kan svensk arbetsmarknad bättre ta vara på den kompetens som finns.

Övriga medverkande

  • Ingegerd Green, vd, Skärteknikcentrum.
  • Pim van Dorpel, vice förbundsordförande, Hotell- och restaurangfacket.
  • Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration, Länsstyrelsen i Stockholms län.
  • Josefine Larsson, utredare, IF Metall.
  • Peter Thomelius, utbildnings-, och HR-chef, Visita.

Läs mer och anmäl dig (SNS webbplats)

Tillbaka till kalendariet