Vägen till arbete för utlandsfödda

Rundabordssamtal den 28 april arrangerat av Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Läs mer om Delmi.