13
januari
2020

Överlämnande av slutbetänkande

Valideringsdelegationen överlämnar sitt slutbetänkande till Utbildningsdepartementet.

Delegationens uppdrag finns beskrivet i ett kommittédirektiv från regeringen (dir. 2015:120) och i ett tilläggsdirektiv (dir. 2018:101). Uppdraget överlämnas till Utbildningsdepartementet den 13 januari 2020.

Läs mer här om Valideringsdelegationens uppdrag

Tillbaka till kalendariet