30
december
2019

Överlämnande av slutbetänkande

Valideringsdelegationen överlämnar sitt slutbetänkande till Utbildningsdepartementet.

Delegationens uppdrag finns beskrivet i ett kommittédirektiv från regeringen (dir. 2015:120) och i ett tilläggsdirektiv (dir. 2018:101). Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 30 december 2019.

Läs här om Valideringsdelegationens uppdrag

Tillbaka till kalendariet