4
februari
2020

Lunchseminarium om Valideringsdelegationens slutbetänkande

Svenska ILERA-föreningen bjuder in till ett lunchseminarium den 4 februari för att belysa och diskutera förslagen i Valideringsdelegationens slutbetänkande.

På en alltmer föränderlig arbetsmarknad kan ett utvecklat system för validering inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet ge betydande samhällsekonomiska vinster. Validering är ett viktigt verktyg för det livslånga lärandet, för ökad anställningsbarhet och för en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Valideringsdelegationen har under fyra år haft regeringens uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på nationell och regional nivå. Delegationen lämnar den 13 januari sitt slutbetänkande med förslag om hur Sverige kan få ett mer sammanhållet, nationellt och permanent system för validering.

Tid och plats
Tisdagen den 4 februari klockan 12:00-14:30.
Lunchsmörgås serveras klockan 12.00.
Sveriges kommuner och regioner, Hornsgatan 20, Stockholm

Sista anmälningsdag fredag den 31 januari.

Medverkande
Anders Ferbe, ordförande, Valideringsdelegationen
Erik Mellander, ställföreträdande chef, docent, IFAU
Karin Pilsäter, utredare, TCO
Anders Barane, utredare, SKR
Christer Bergqvist, enhetschef, Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh)
Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv
Frida Olsson, ombudsman, LO
Ana Andric, utredare, SACO

Läs mer och anmäl dig här

Tillbaka till kalendariet