Träffa Valideringsdelegationen i Almedalen 2019

Tisdagen den 2 juli anordnar Valideringsdelegationen två seminarier i Almedalen – ett om validering mot arbetslivets kvalifikationer (branschvalidering) och ett om hur vi ska få till nationella stödstrukturer för validering. Flera intressanta medverkande är klara. Träffar vi dig där?

Läs hela artikeln: Träffa Valideringsdelegationen i Almedalen 2019

Lägesrapport om validering lämnad till regeringen

Valideringsdelegationen har överlämnat sin årliga redovisning om läget och utvecklingen på valideringsområdet nationellt och regionalt till Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet.

Läs hela artikeln: Lägesrapport om validering lämnad till regeringen