– Vi behöver bli bättre på att erkänna den kompetens som nyanlända och utrikes födda tar med sig till Sverige

Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell medverkade vid Fores seminarium ”Enkla vägar till svåra jobb” den 24 april. Seminariet tog upp frågan om vilka samhällsekonomiska vinster vi skulle se om utlandsfödda akademiker, som inte har jobb som motsvarar deras utbildning, hamnar på rätt jobb.

Läs hela artikeln: – Vi behöver bli bättre på att erkänna den kompetens som nyanlända och utrikes födda tar med sig till Sverige

Validering i högskolan – fler personer ska få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt

Valideringsdelegationen har överlämnat ett delbetänkande till Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. I betänkandet lämnas förslag så att fler personer kan få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt för tillgodoräknande inom högskolan. Erkännandet av människors tidigare lärande – oavsett var, när och hur kompetensen har utvecklats – ska bli mer generöst, flexibelt och rättvist.

– Inte minst bland yrkesverksamma och personer med kompetens från andra länder finns behov av en bättre fungerande validering inom högskolan, säger Anders Ferbe, delegationens ordförande.

Läs hela artikeln: Validering i högskolan – fler personer ska få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt