Framgångsrik branschvalidering – ny rapport

Fortsatt utveckling av validering mot arbetslivets kvalifikationer, så kallad branschvalidering, är en prioriterad uppgift för Valideringsdelegationen. En arbetsgrupp med branschföreträdare har nu identifierat goda exempel på hur branschvalidering används. De goda exemplen utgör ett underlag för analys av valideringens nytta.

Läs hela artikeln: Framgångsrik branschvalidering – ny rapport

UKÄ ska granska lärosätenas hantering av tillgodoräknande

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nya modell för tillsyn av lärosätena har fallit väl ut och kommer användas även fortsättningsvis men lärosätenas hantering av tillgodoräknande blir ett nytt granskningsområde. 

Läs hela artikeln: UKÄ ska granska lärosätenas hantering av tillgodoräknande