Branschvalidering

Validering mot arbetslivets kvalifikationer, så kallad branschvalidering, är ett prioriterat utvecklingsområde för Valideringsdelegationen. Tillsammans med parterna och berörda myndigheter jobbar vi för att öka kvalitet och tillgänglighet.

Läs hela artikeln: Branschvalidering