Valideringsdelegationens första möte

Idag sammanträdde Valideringsdelegationen 2015-2019 för första gången. Bland annat beslutades att ett förslag till nationell strategi för validering ska tas fram under 2016 för överlämnande till regeringen.

Läs hela artikeln: Valideringsdelegationens första möte

Ministern om delegationen i SvD

Svenska Dagbladet har intervjuat gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och Valideringsdelegationens ordförande Jonas Milton.

Läs hela artikeln: Ministern om delegationen i SvD