Tre blå vägskyltar på samma stolpe som pekar åt olika håll.Du kan söka jobb eller studier utan betyg. Arbetsgivare och skolor kan anställa eller anta utan betyg. Beroende på vem du är och vad du har för behov inom validering kan du behöva vända dig till olika myndigheter. Här finns en valideringsguide som hjälper dig att hitta rätt myndighet.

Jag vill studera…

…på gymnasiet eller komvux

 • Har du kunskaper och erfarenheter men saknar intyg för att söka till en utbildning? Vill du anpassa nivån eller kanske förkorta tiden så att du inte behöver läsa det du redan kan? Kontakta i första hand din kommun och be att få göra en validering.
  Läs mer om validering inom skola och vuxenutbildning.

…på högskola eller universitet

…på yrkeshögskola

Jag vill arbeta

Jag är vägledare eller arbetar med bedömning av reell kompetens/validering…

…för skola inom kommunen

…för högskolestudier

…för yrkeshögskola

…för arbetssökande

…och vill lära mig mer om validering

Jag företräder en skola

Jag är arbetsgivare eller företräder en bransch

Jag har utländsk utbildning eller arbetar som kontakttolk

 • Har du en avslutad utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial utbildning eller akademisk utbildning som du vill få bedömd enligt svenska mått?
  Läs mer om bedömning av utländsk utbildning här.
 • Har du en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning eller akademisk utbildning, men saknar dokumentation över den? Då kan du ansöka om att få en beskrivning av din utbildning istället för ett utlåtande. Beskrivningen kan i nästa steg användas som underlag för en validering inom högskolan. En nationell struktur för detta är tänkt att finnas på plats fullt ut år 2021.
  För frågor om projektet, skicka en e-post till ub(a)uhr.se.
 • Arbetar du som kontakttolk men saknar utbildning och vill få din kompetens validerad?
  Sök på blitolk.nu och kontakta en skola.

Fick du ingen hjälp av vår valideringsguide eller har du andra frågor?

Kontakta oss på Valideringsdelegationens kansli per e-post.

Fler kontaktuppgifter till kansliet


Svåra ord och begrepp?
Lär dig vad de betyder i vår ord- och begreppslista