Att följa och analysera omfattningen och resultatet av validering inom utbildning och arbetsliv är en del av delegationens uppdrag.

Statistik och annan uppföljning som delegationen samlar in och sammanställer läggs upp löpande här på webbplatsen.