På de här sidorna hittar du länkar till Valideringsdelegationens betänkanden, rapporter och remissvar. Du finner även länkar till ett urval av andra aktörers rapporter m.m.