Workshop – regional samverkan om validering

Den 5 oktober 2018 anordnar Valideringsdelegationen ett seminarium i Stockholm om hur regional samverkan om validering kan byggas upp och hur man kan komma igång med sitt utvecklingsarbete.

Workshopen vänder sig till regionalt utvecklingsansvariga och deras relevanta samarbetspartners från exempelvis vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen eller arbetslivet. Antalet platser är begränsat men vi hoppas att samtliga regioner i Sverige deltar.

Syftet med dagen är att deltagarna ska få inspiration genom goda exempel och få handfasta råd om hur utvecklingsarbetet i den egna regionen kan komma igång. Det kommer finnas goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och dialog med övriga regioner och med de centrala myndigheterna.