VO-College nya metodstöd nu tillgängligt

– Jag har träffat många som tycker att det borde tas fram ett gemensamt stödmaterial, säger Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell. Man ska inte behöva börja från början och uppfinna sitt eget hjul varje gång. Därför är det mycket värdefullt att få ner den gemensamma kunskapsbasen i detta nya metodstöd.

– Det är också ett stort steg framåt att det utgår från arbetsuppgifter, inte kurser. Sätt individen först, validera inte kurs för kurs, utan kartlägg och bedöm personens kunskaper och färdigheter utifrån det faktiska arbetet. Så ser ju arbetslivet ut. Sedan ger metodstödet hjälp att hitta i vilka kurser kunskapsmålen svarar mot den kompetens som validerats. Det bidrar också till att bättre kunna se och bekräfta individens kunskap, eftersom man utgår från faktiska arbetsuppgifter. Det synliggör tydligare vilken kompetens yrkesverksamma har tillägnat sig i sina jobb, fortsätter Elin Landell.

VO-College nya riktlinjer och metodmaterial för validering inom vård och omsorg riktar sig till yrkeslärare med ämneskompetens inom vård och omsorg, och som arbetar med validering i sitt vardagliga arbete. Medlemmar i VO-College laddar ner metodmaterialet utan kostnad. Övriga kan ladda ner metodmaterialet mot en avgift på 2 000 kronor.

Läs mer om metodstödet på VO-College webbplats

Här kan du ladda ner det nya metodstödet