– Vi behöver bli bättre på att erkänna den kompetens som nyanlända och utrikes födda tar med sig till Sverige

Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell medverkade vid Fores seminarium ”Enkla vägar till svåra jobb” den 24 april. Seminariet tog upp frågan om vilka samhällsekonomiska vinster vi skulle se om utlandsfödda akademiker, som inte har jobb som motsvarar deras utbildning, hamnar på rätt jobb.

Åhörarna i den fullsatta lokalen representerade myndigheter, kommuner, arbetsmarknadens parter, politiska partier och det privata näringslivet. Elin Landell berättade om Valideringsdelegationens uppdrag och om förslagen i delegationens delbetänkande som lämnades till Utbildningsdepartementet i början av april 2018.

– Vi behöver bli bättre på att erkänna den kompetens som nyanlända och utrikes födda har tillägnat sig innan de kom till Sverige.

framhåller på ett bra sätt vinsterna med att utländska akademikers kompetens tas till vara, säger Elin Landell.

– Har man en färdig examen så fungerar bedömningen som Universitets- och högskolerådet gör ganska bra. Men för utländska akademiker som har oavslutade studier, ofullständig dokumentation från sin tidigare utbildning eller behov av komplettering så behöver högskolan bli bättre på validering. Utveckling av kvalitetssäkrade metoder och strukturer pågår nu på många lärosäten. Men det behövs också åtgärder för att modernisera regelverket och skapa ekonomiska incitament som stödjer lärosätenas arbete med validering.