Vård- och omsorgsvalidering i Sörmland

Valideringsdelegationen besökte vuxenutbildningen på Campus Nyköping den 30 augusti för att lära sig mer om validering inom vård- och omsorg.

Tillsammans med representanter från Arbetsförmedlingen, Universitets- och högskolerådet och arbetsmarknads- och näringsdepartementen besökte Valideringsdelegationen vuxenutbildningen på Campus Nyköping för att få veta mer om validering inom vård- och omsorg.

Det finns många som arbetar inom vården som har lång arbetslivslivserfarenhet, i Sverige eller från ett annat land, men som saknar en fullständig utbildning. På Campus Nyköpings vård- och omsorgsutbildning använder man sig av validering för att anpassa och förkorta utbildningar. Under valideringen kartläggs och dokumenteras både teoretiska och praktiska kunskaper och kompetenser. Om man har kompetens som motsvarar någon av vård- och omsorgsprogrammets kurser får man betyg. Efter det kan man planera den eventuella komplettering som behövs för att nå upp till 1 500 poäng och få ett diplom från Vård- och omsorgscollege. Det gör det lättare att till exempel få fast anställning.

Utbildning med kvalitetsstämpel

Vård- och omsorgsutbildningen på Campus Nyköping är en del av den kommunala vuxenutbildningen och är certifierad av Vård- och omsorgscollege. VO-college är inte en skola utan ett samarbete mellan utbildare, arbetsgivare och fackförbund som syftar till att säkra kvaliteten och öka intresset för utbildningar inom vård och omsorg, berättade Monica Andersson, som är samordnare för VO-college i Sörmland.

Zenita Cider, vd för VO-college, berättade att ett villkor för att bli certifierad är att utbildningsanordnaren erbjuder validering.

En arbetsgrupp inom VO-college i Sörmland arbetar just nu med att ta fram ett fördjupat material om validering som ska kunna användas av elever, lärare, studie- och yrkesvägledare och handledare på arbetsplatser. Syftet med materialet är att valideringsprocessen ska bli mer likvärdig och överblickbar för alla som är inblandade.

Arbetsgruppen berättade att en avgörande förutsättning för att valideringsprocessen ska fungera bra är att läraren både har goda ämneskunskaper och kompetens att validera.

Reportage om besöket i P4 Sörmland