Valideringsdelegationens slutbetänkande är överlämnat till Utbildningsdepartementet

Ordförande Anders Ferbe har överlämnat slutbetänkandet SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande till utbildningsminister Anna Ekström. Pressmeddelande och betänkande hittar du här.

– De pågående förändringarna på arbetsmarknaden kräver strategiska och samordnade insatser för lärande, omställning och utveckling. Med ändrade kompetenskrav ökar behoven av livslångt lärande. Den nationella politiken inom utbildnings-, arbetsmarknads- och näringspolitikens områden behöver samordnas bättre för att möta dessa behov, säger Anders Ferbe, ordförande i Valideringsdelegationen.

Pressmeddelande: Validering är viktigt för kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet (news.cision.com)

SOU 2019:69 Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (regeringen.se)

Se pressträffen i efterhand

Vid en efterföljande pressträff presenterades förslagen för inbjudna journalister. Pressträffen går att ta del av i efterhand nedan.