Valideringsdelegationen besökte Region Gävleborg

Den 2 februari besökte delegationen Region Gävleborg och det nyinrättade Valideringscentrum Gävleborg.

Syftet med delegationens besök var att ta del av och diskutera utmaningar i arbetet med validering samt vilket nationellt stöd som behövs för fortsatt regionalt valideringsarbete. Det nyinrättade Valideringscentrum Gävleborg samordnar och stödjer valideringsarbetet i regionen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Under 2017 prioriteras arbetet till att identifiera och tydliggöra valideringsvägarna inom branscherna vård- och omsorg och industri.

På mötet berättade Alf Norberg, ordförande i regionens kultur- och kompetensnämnd, att behovet att tillvarata enskildas tidigare kunskaper och kompetenser är stort bland såväl nyanlända som hos andra grupper i länet.

– Det nu inrättade Valideringscentrum Gävleborg ger förutsättningar för en samordning och utveckling av länets valideringsarbete. Här skapas möjligheter att verka för samsyn kring vad validering innebär och arbeta för att validering etableras och blir legitim på regionens arbetsmarknad och inom de olika utbildningssystemen, berättade Marianne Andrén, samordnare för Valideringscentrum Gävleborg.

Läs mer

Region Gävleborg: Valideringsdelegationen besöker Valideringscentrum Gävleborg