Validering i högskolan diskuteras i Almedalen

En viktig fråga för Sverige är hur vi kan skapa bättre möjligheter för att synliggöra och erkänna människors kompetens oavsett hur de har skaffat sig den. Så även för högskolan. Universitets- och högskolerådet arrangerar två seminarier tisdagen den 4 juli om vad som behöver göras för att validering i högskolan ska fungera i praktiken.

Det första seminariet är inriktat mot arbetsmarknadens behov av förändring. I det andra är fokus på vad som krävs av högskolan för att gå från ord till handling. Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell medverkar i båda seminarierna.

Läs mer om seminarierna på UHR: webbplats