Validering ett inslag i världens bästa vuxenutbildning

Validering var ett tema på ViS vuxenutbildningskonferens 2016. Konferensen är en mötesplats för landets alla vuxenutbildare.

Temat för ViS vuxenutbildningskonferens 18-19 april var På väg mot världens bästa vuxenutbildning. På tisdagen medverkade Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, som talade om regeringens olika initiativ för att göra en bra vuxenutbildning ännu bättre. Efter lunch stod valideringsfrågan i centrum. Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell berättade att validering inom vuxenutbildningen har en relativt stor omfattning. Drygt 6 400 personer fick sin kompetens kartlagd och bekräftad 2014. För nästan hälften av eleverna innebar valideringen att utbildningstiden kunde kortas. Framför allt är det inom omvårdnadsområdet som validering äger rum, inom övriga utbildningsområden finns stora utvecklingsmöjligheter. En viktig förutsättning för att få till stånd en ökad omfattning av validering är att kommunerna hittar samverkansformer både sinsemellan och med andra aktörer som t.ex. Arbetsförmedlingen och det regionala arbetslivet. Regionala strukturer för validering är också en av de prioriterade frågorna i delegationens arbete med att ta fram förslag till nationell strategi för validering.

Elin Landell framhöll också att förordningen om yrkesvux är tydlig. Att kommunerna erbjuder möjlighet till validering är ett villkor för att få statsbidrag. Nytt för i år är också att Skolverket vid fördelningen av statsbidraget ska ta hänsyn till om kommuner samverkar om yrkesvux. Genom samverkan kan utbudet av olika utbildningar breddas, och detta ökar i sin tur också möjligheterna att erbjuda validering.