Vad är validering?

Se YA-delegationens film (1.48 min) om du vill lära dig mer om vad validering är. För vem passar validering och vad finns det för nytta med att göra en validering för individen och för arbetsgivaren?

Tack till YA-delegationen som gjort filmen.

Mycket av det vi kan har vi lärt oss i skolan. Det är dokumenterat genom betyg. Andra saker har vi lärt oss på jobbet, i föreningslivet eller på annat sätt. Genom en validering kan vi få även detta dokumenterat genom till exempel ett yrkesbevis.

Vår kunskap och kompetens är lika mycket värd oavsett var och hur vi har lärt oss.

Läs mer på sidan Om validering