Unionen och Svenskt Näringsliv vill att regeringen agerar i valideringsfrågan

I en debattartikel i SvD skriver företrädare för Unionen och Svenskt Näringsliv att om regeringen menar allvar med att den vill främja det livslånga lärandet och underlätta kompetensförsörjningen förväntar de sig att de förslag Valideringsdelegationen lagt för ett och ett halvt år sedan snarast genomförs.

”Förslagen har fått ett brett stöd av såväl lärosäten som andra remissinstanser, och kan i samtliga fall genomföras av regeringen på egen hand:

  1. Ge universitet och högskolor ersättning för tillgodoräknanden baserade på reell kompetens.
  2. Modernisera högskoleförordningen.
  3. Gör det möjligt att tillgodoräkna reell kompetens inom uppdragsutbildning.
  4. Förläng pilotprojektet för utvecklingen av strukturer och metoder för validering.
  5. Ge UHR ett permanent uppdrag att främja validering.
  6. Ge UHR i uppdrag att testa en modell med central ingång för förhandsbesked om tillgodoräknande av reell kompetens.

Den valideringsdelegation som regeringen själv tillsatt har för ett och ett halvt år sedan, i enlighet med sitt uppdrag, lyft fram nödvändiga förändringar för att valideringen ska fungera bättre i högskolan.

Regeringen kan inte längre ducka i frågan. Menar den allvar med ambitionerna att skapa effektiva system för livslångt lärande i högskolan är det dags att skrida till handling.”

Läs hela debattartikeln ”Ta tag i frågan om validering” (svd.se)