UKÄ ska granska lärosätenas hantering av tillgodoräknande

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nya modell för tillsyn av lärosätena har fallit väl ut och kommer användas även fortsättningsvis men lärosätenas hantering av tillgodoräknande blir ett nytt granskningsområde. 

En student som klarat av en kurs eller utbildning vid ett lärosäte ska kunna få sin kompetens tillgodoräknad vid ett annat, förutsatt att det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Även kompetens förvärvad på annat sätt ska kunna tillgodoräknas.

UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand säger på myndighetens hemsida att man vid tidigare granskningar av tillgodoräknande har funnit brister i handläggningen, och fortsätter:

Frågor om validering är viktiga, vilket inte minst visat sig genom att regeringen har tillsatt en valideringsdelegation. I lärosätestillsynen kommer vi att göra stickprovskontroller av tillgodoräknanden för att bland annat titta på beslutsmotiveringar och handläggningstider.

Här kan du läsa mer om det nya granskningsområdet.