Tillväxtverket ska stödja validering inom industrin

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att stimulera strategisk kompetensförsörjning hos små och medelstora industriföretag genom validering.

Tillväxtverket ska med information och erbjudanden om stöd sprida kunskap om nyttan med kompetenskartläggning och validering. Små och medelstora företag inom industri och industrinära tjänsteföretag ska kunna söka stöd för att genomföra kompetenskartläggningar och valideringar av sin personal. I beslutet skriver regeringen att det är angeläget att öka användningen av dessa verktyg som ett led i att stärka företagens konkurrenskraft.

Tillväxtverket tilldelas tre miljoner kronor årligen 2016-2018 för uppdraget, som ska genomföras i samråd med Valideringsdelegationen.

Läs mer

Nya pilotprojekt för kompetensförsörjning (Regeringens webbplats)