TCO:s konferens – förändring pågår!

Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe och kanslichef Elin Landell medverkade båda i TCO:s konferens om framtidens kompetensförsörjning den 28 mars 2019. Diskussionerna handlade bland annat om valideringens betydelse för omställning och om vad avsaknaden av papper på sin kompetens kan – eller inte kan – leda till för individen.

Kanslichef Elin Landell medverkade i en paneldiskussion tillsammans med Cecilia Fahlberg, särskild utredare Arbetsmarknadsutredningen, Pam Fredman, särskild utredare Styr-och resursutredningen (Strut) och Thomas Persson, generaldirektör vid Myndigheten för yrkeshögskolan. Diskussionen handlade om hur utbildningspolitik och kompetensförsörjningspolitik ska kunna mötas?. Men finns det egentligen någon kompetensförsörjningspolitik idag? undrade både Cecilia Fahlberg och Elin Landell. Och vad är valideringens roll för kompetensförsörjningen?

Två personer bredvid varandra i halvfigur mot en blåtonad bakgrund.
Elin Landell, Valideringsdelegationens kanslichef och Thomas Persson, gd Myndigheten för yrkeshögskolan. Foto: tco.se.

– Med validering som verktyg möjliggörs det livslånga lärandet. Individer kommer inte vidare när man saknar papper på sin kompetens. En undersökning, som genomförts inom ramen för Valideringsdelegationens myndighetssamverkan, visar att en av tre har låtit bli att söka ett jobb de är intresserade av för att de saknar papper på vad de kan. Och en av fyra har låtit bli att söka en utbildning de skulle vilja gå av samma anledning, sa Elin Landell. Man har kompetensen men man kommer inte vidare – varken till jobb eller utbildning.


Delegationens ordförande Anders Ferbe medverkade i en paneldiskussion tillsammans med Maria Brithon Brinck, HR-direktör ABB Sverige, Martin Linder, ordförande Unionen och Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare. Man diskuterade hur kompetensbehovet ser ut i storstadsregioner och i mindre arbetsmarknadsregioner och hur vi kan säkra kompetensförsörjningen i hela landet. Ett sätt att nå omställning är genom validering, menade Anders Ferbe:

– Vi behöver ta ett samlat grepp och skapa ett sammanhållet nationellt system som stöttar det omställningsarbete som görs lokalt och regionalt.

Anders Ferbe, ordförande i Valideringsdelegationen. Till vänster Martin Linder förbundsordförande, Unionen, och till höger skymtar Stefan Westerberg seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

» Se hela konferensen eller utvalda programpunkter i efterhand på TCO:s Youtube-kanal