Svenskt näringsliv och Unionen vill se beslut som gör att validering i högskolan fungerar i praktiken

På DN-debatt idag skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Martin Linder, Unionen, att validering inom högskolan inte fungerar i praktiken. Fortfarande efter 15 år är det en rättighet endast i teorin att kunna få sin reella kompetens validerad. Detta menar de är ett betydande misslyckande för den förda utbildningspolitiken och till skada för svensk konkurrenskraft.

I debattartikeln hänvisar Krantz och Linder till regeringens skrivningar i de senaste årens budgetpropositioner om att det är prioriterat att alla som har behov av att få sin reella kompetens bedömd i högskolan erbjuds den möjligheten. Men ska det bli verklighet krävs politiska beslut som i grunden förändrar förutsättningarna för högskolans valideringsverksamhet. Fyra områden pekas ut där förändringar krävs för att validering i högskolan ska fungera i praktiken: Valideringsuppdraget behöver centraliseras. Resurserna till lärosäten behöver ges på ett sätt som är ändamålsenligt för validering. En rätt till förhandsbesked om tillgodoräknande med nationell giltighet behöver införas. Och, slutligen, det behöver bli möjligt att tillgodoräkna reell kompetens vid uppdragsutbildning.

De länder som jämte väl fungerande utbildning för unga även lyckas skapa effektiva system för yrkesverksammas utbildning och omställning, har också bäst förutsättningar att möta och dra nytta av den digitala strukturomvandlingen. Validering är en avgörande beståndsdel för att bygga ett sådant system.

Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/debatt/kompetenta-yrkespersoner-tvingas-satta-sig-i-skolbanken/