Svensk högskola kan och ska bli bättre på att validera

I en replik på DN-debatt idag instämmer högskoleminister Helene Hellmark Knutsson med Svenskt näringsliv och Unionen – högskolan är inte tillräckligt duktig på att validera tidigare kompetenser bland yrkesverksamma. De snabba förändringarna som den nya tekniken medför ställer nya krav på möjligheter till vidareutbildning, validering och utveckling i yrkesrollen. En modern högskola och ett välrustat utbildningsväsende kommer att vara nyckeln för att möta förändringarna som den nya tekniken innebär.

Högskoleministern pekar i sin replik på de konkreta åtgärder som nu görs för att förbättra tillgången till validering i högskolan. Dels den utredning som nu ser över hur staten styr Sveriges högskolor och universitet och som ska föreslå hur högskolan ska bli bättre på att tillgodose olika gruppers utbildningsbehov. För att möjligheten till livslångt lärande ska vara reell krävs det flexibilitet i både utbildningsutbud och utbildningsformer, till exempel genom utbildning på distans och deltid, och inte minst genom validering av tidigare kunskaper och erfarenheter. Dels det utvecklingsarbete som har startat under Universitets- och högskolerådets ledning som ska strukturera upp arbetsformerna inom högskolan och höja kvaliteten och utveckla valideringsarbetet.

Högskoleministern framhåller även att regeringen har samlat representanter från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer tillsammans med de mest berörda myndigheterna i Valideringsdelegationen som fram till 2019 ska följa, stödja och driva på utvecklingen av validering både nationellt och regionalt.

Läs hela repliken här: http://www.dn.se/debatt/repliker/hogskolan-ska-bli-battre-pa-validering/