Studiebesök hos Validering Väst och Bräckegymnasiet

I Västra Götalandsregionen finns lång och bred erfarenhet av validering. Valideringsdelegationens kansli besökte Bräckegymnasiet i Göteborg, där man validerar yrkeskompetens inom bland annat bygg- och anläggning.

I Västra Götalandsregionen finns lång erfarenhet av validering inom både utbildning och arbetsliv. Validering Väst arbetar med att utöka, sprida och utveckla användandet av validering i regionen. De fungerar som ett stöd och en kontaktpunkt för exempelvis kommuner, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

Långsiktig satsning på validering

Validering Väst är en del av Västra Götalandsregionens arbete med kompetensförsörjning för regional tillväxt. Uthålligheten i satsningen har gett kontinuitet och en bred kunskap om hur validering kan bekräfta och intyga kompetens inom olika yrkesområden och hjälpa individer vidare till jobb och utbildning. När Valideringsdelegationens kansli besökte Göteborg 12-13 april var ett besök hos Validering Väst en given del. Bland annat validering för arbete inom bygg, måleri, maskinförare, detaljhandel och storkök presenterades.

Byggvalidering leder till yrkesbevis eller lärlingsbok

På Bräckegymnasiet finns mångårig erfarenhet inom byggvalidering och man är också en av de valideringsutförare som Arbetsförmedlingen anlitar för arbetssökande med tidigare yrkeserfarenhet från byggområdet. Ungefär 10 procent av valideringarna leder direkt till branschens yrkesbevis. För cirka 60 procent av deltagarna resulterar valideringen i en lärlingsbok. Det innebär att personen kan börja jobba som lärling och placeras in på det steg i branschens lönetrappa som motsvarar den egna kompetensnivån. Resterande cirka 30 procent av validanderna får ett utlåtande om komplettering.

Arbetsgivarnas förtroende är A och O

I Göteborg är det olika aktörer som utför validering respektive den kompletteringsutbildning som kan behövas. Detta skapar en ökad tydlighet och en dubbel kvalitetssäkring, och har varit ett lokalt krav från Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN).  Men Mikael Karlsson, rektor på Bräcke, understryker att den viktigaste kvalitetssäkringen sker i relation till arbetsmarknaden. Legitimiteten i branschen för den validering som genomförs är A och O. Och arbetsgivarna litar på Bräckes bedömningar, de vänder sig ofta direkt till Mikael när de behöver rekrytera.

Kompetensbrist inom bygg

Det råder brist på kompetent yrkesfolk inom byggområdet idag. Validering inom bygg- och anläggning är också det näst största området (efter vård och omsorg) för den validering som Arbetsförmedlingen upphandlar för arbetssökande. Sedan 2011 har det handlat om 250-350 personer per år som valideras inom bygg i landet som helhet. Även inom vuxenutbildningen genomförs validering på byggområdet i vissa kommuner, och resultatet är ofta att elevens utbildningstid kan förkortas. I ett mindre antal kommuner använder man sig av branschens valideringsmodell och köper själva valideringsinsatsen från branschens certifierade utförare av validering (t.ex. Bräckegymnasiet) för att fastställa vad eleven redan kan och samtidigt ringa in vad deltagaren behöver komplettera med.

Utbudet av yrkesutbildning ska breddas

Men drygt 60% av kommunerna har i uppföljningar svarat att de inte genomför någon validering inom bygg och anläggning. Detta speglar framför allt hur smalt utbudet av yrkesutbildning för vuxna är i många kommuner. Och har kommunen inte utbildning på ett område kan man inte heller genomföra validering. För att skapa förutsättningar för ett breddat utbud av yrkesutbildning har regeringen beslutat att Skolverket vid fördelningen av statsbidrag även ska beakta i vilken utsträckning kommunerna samverkar med andra kommuner om sådan utbildning.  Denna ändring trädde i kraft den 22 mars 2016.

Läs mer