Riksrevisionen granskar validering av nyanlända

Riksrevisionen förbereder för att granska varför så få valideringar av nyanlända genomförs och varför valideringsinsatserna tar så lång tid.

Riksrevisionen har i uppdrag att granska hur statens pengar används och redovisas och hur effektivt de används. Den kommande granskningen tar med andra ord sikte på statliga valideringsinsatser.