Riksrevisionen avslutar granskning om validering

Granskningen avslutas eftersom Riksrevisionen bedömer att statens insatser för validering av nyanländas kompetens kommer att förändras i och med de förslag som just nu är ute på remiss.

I våras inledde Riksrevisionen en granskning av statens insatser för validering av nyanländas kompetens. Syftet med granskningen var att analysera hur effektiva dessa insatser är.

Riksrevisionen har nu beslutat att avsluta granskningen utan att någon rapport skrivs. Beslutet motiveras med att det visade sig vara svårt att genomföra så kallade cost-benefit-analyser av tidigare insatser och att insatserna kommer att förändras i och med de förslag som just nu är ute på remiss (Validering med mervärde, Ds 2016:24).