Träffa Valideringsdelegationen i Almedalen 2019

Tisdagen den 2 juli anordnar Valideringsdelegationen två seminarier i Almedalen – ett om validering mot arbetslivets kvalifikationer (branschvalidering) och ett om hur vi ska få till nationella stödstrukturer för validering. Flera intressanta medverkande är klara. Träffar vi dig där?

Läs hela artikeln: Träffa Valideringsdelegationen i Almedalen 2019

Lägesrapport om validering lämnad till regeringen

Valideringsdelegationen har överlämnat sin årliga redovisning om läget och utvecklingen på valideringsområdet nationellt och regionalt till Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet.

Läs hela artikeln: Lägesrapport om validering lämnad till regeringen

TCO:s konferens – förändring pågår!

Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe och kanslichef Elin Landell medverkade båda i TCO:s konferens om framtidens kompetensförsörjning den 28 mars 2019. Diskussionerna handlade bland annat om valideringens betydelse för omställning och om vad avsaknaden av papper på sin kompetens kan – eller inte kan – leda till för individen.

Läs hela artikeln: TCO:s konferens – förändring pågår!

Nu finns stöd och verktyg om validering samlade på en sida

Flera centrala myndigheter ansvarar för att främja användning och utveckling av validering inom sina respektive områden. Arbetsförmedlingen, Skolverket, Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram information, stöd och verktyg som är fria för alla att använda. För att underlätta så har vi samlat länkar till dem på en och samma sida.

Läs hela artikeln: Nu finns stöd och verktyg om validering samlade på en sida

Regionerna viktiga för att fler ska få sin kompetens validerad

Validering är ett fokusområde i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. En utvecklad regional samverkan behövs för att fler ska erbjudas möjlighet att få sin kompetens validerad. I landets regioner pågår nu arbete för att etablera långsiktigt hållbara strukturer för validering och få på plats en fungerande samverkan mellan olika aktörer. Valideringsdelegationen stöttar regionerna på olika sätt i deras utvecklingsarbete, bland annat genom att medverka i regionernas valideringskonferenser och workshop. Den 31 januari 2019 var vi i Linköping där Region Östergötland bjudit in till en inspirationsdag om validering.

Läs hela artikeln: Regionerna viktiga för att fler ska få sin kompetens validerad

Redovisning av implementering av valideringsarrangemang i Sverige

Valideringsdelegationen har, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, sammanställt en redovisning av hur Sverige har implementerat EU:s rekommendation om validering.

Läs hela artikeln: Redovisning av implementering av valideringsarrangemang i Sverige

Gå Skolverkets kostnadsfria webbutbildning om validering

Med Skolverkets webbutbildning ”Validering i teori och praktik – en introduktion” får du veta vilka fördelar som finns med validering och de positiva effekter det har på individen och samhället. Utbildningen innehåller information och övningar, samt även en kunskapsbank.

Läs hela artikeln: Gå Skolverkets kostnadsfria webbutbildning om validering

SNS anordnade seminarium om validering av yrkeskunskap

Den 13 december anordnade SNS en hearing där Anders Ferbe, ordförande i Valideringsdelegationen, presenterade delegationens nuvarande arbete kring validering av yrkeskunskap. Företrädare inom näringsliv, fackförbund och myndigheter medverkade och gav inspel till Valideringsdelegationens fortsatta arbete.

Se seminiaret i efterhand på SNS webbplats.

Läs hela artikeln: SNS anordnade seminarium om validering av yrkeskunskap

Vad är validering?

Se YA-delegationens film (1.48 min) om du vill lära dig mer om vad validering är. För vem passar validering och vad finns det för nytta med att göra en validering för individen och för arbetsgivaren?

Läs hela artikeln: Vad är validering?