UKÄ ska granska lärosätenas hantering av tillgodoräknande

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nya modell för tillsyn av lärosätena har fallit väl ut och kommer användas även fortsättningsvis men lärosätenas hantering av tillgodoräknande blir ett nytt granskningsområde. 

Läs hela artikeln: UKÄ ska granska lärosätenas hantering av tillgodoräknande

Regional samverkan om validering – så gör man

Utvecklad regional samverkan om validering är en förutsättning för att fler ska erbjudas möjlighet att få sin kompetens validerad, det slog Valideringsdelegationen fast i den nationella strategin för validering som överlämnades till regeringen i mars 2017. Men hur skapas effektiva regionala strukturer i praktiken? För att stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna (RUA) har Valideringsdelegationen tagit fram en handfast vägledning som beskriver hur man går från ord till handling för att utveckla regional samverkan om validering.

Läs hela artikeln: Regional samverkan om validering – så gör man

Valideringsdelegationen har ny ordförande

Den 18 januari utnämndes Anders Ferbe till ordförande för Valideringsdelegationen av Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Läs hela artikeln: Valideringsdelegationen har ny ordförande

Branschvalidering

Validering mot arbetslivets kvalifikationer, så kallad branschvalidering, är ett prioriterat utvecklingsområde för Valideringsdelegationen. Tillsammans med parterna och berörda myndigheter jobbar vi för att öka kvalitet och tillgänglighet.

Läs hela artikeln: Branschvalidering

Fack och arbetsgivare eniga – validering är framtiden

Utbildningsrådet för besöksnäringen, UHR, jobbar vidare med validering. Tillgången på kompetent personal är en avgörande fråga. I nuläget råder det en stor brist på kockar, något som man ser att validering kan bidra till att råda bot på.

Läs hela artikeln: Fack och arbetsgivare eniga – validering är framtiden

Ny expertgrupp för validering i högskolan

Nu börjar Valideringsdelegationen utreda hur validering inom högskolan kan förbättras. För att stödja detta arbete har Anna Ekström förordnat experter med kompetens om validering i högskolan att ingå i delegationen.

Läs hela artikeln: Ny expertgrupp för validering i högskolan

Validering i högskolan diskuteras i Almedalen

En viktig fråga för Sverige är hur vi kan skapa bättre möjligheter för att synliggöra och erkänna människors kompetens oavsett hur de har skaffat sig den. Så även för högskolan. Universitets- och högskolerådet arrangerar två seminarier tisdagen den 4 juli om vad som behöver göras för att validering i högskolan ska fungera i praktiken. Det första seminariet är inriktat mot arbetsmarknadens behov av förändring. I det andra är fokus på vad som krävs av högskolan för att gå från ord till handling. Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell medverkar i båda seminarierna.

Läs hela artikeln: Validering i högskolan diskuteras i Almedalen

Möjligheter till fortbildning för dig som jobbar med validering

Att stärka vägledares kompetens om validering är en av Valideringsdelegationens övergripande prioriteringar. Från i höst finns insatser för fortbildning om validering på plats. En grundläggande interaktiv utbildning kommer finnas tillgänglig via Skolverkets webb-plats från augusti. Och i september startar uppdragsutbildningen Validering i praktiken (7,5 hp) på Linnéuniversitetet och på Linköpings universitet.

Läs hela artikeln: Möjligheter till fortbildning för dig som jobbar med validering

Svensk högskola kan och ska bli bättre på att validera

I en replik på DN-debatt idag instämmer högskoleminister Helene Hellmark Knutsson med Svenskt näringsliv och Unionen – högskolan är inte tillräckligt duktig på att validera tidigare kompetenser bland yrkesverksamma. De snabba förändringarna som den nya tekniken medför ställer nya krav på möjligheter till vidareutbildning, validering och utveckling i yrkesrollen. En modern högskola och ett välrustat utbildningsväsende kommer att vara nyckeln för att möta förändringarna som den nya tekniken innebär.

Läs hela artikeln: Svensk högskola kan och ska bli bättre på att validera

Svenskt näringsliv och Unionen vill se beslut som gör att validering i högskolan fungerar i praktiken

På DN-debatt idag skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Martin Linder, Unionen, att validering inom högskolan inte fungerar i praktiken. Fortfarande efter 15 år är det en rättighet endast i teorin att kunna få sin reella kompetens validerad. Detta menar de är ett betydande misslyckande för den förda utbildningspolitiken och till skada för svensk konkurrenskraft.

Läs hela artikeln: Svenskt näringsliv och Unionen vill se beslut som gör att validering i högskolan fungerar i praktiken