Ny expertgrupp!

Gymnasie- och kunskapslyftsministern, statsrådet Anna Ekström, har förordnat en expertgrupp till Valideringsdelegationen. Förordnandena gäller från och med den 11 juni 2018.

Läs hela artikeln: Ny expertgrupp!

Generaldirektörerna överens om att samarbeta strategiskt med kommunikation om validering

Politikerveckan i Almedalen är i full gång i Visby. Politiker, statliga myndigheter, kommuner, landsting, branscher och företag samlas och diskuterar en mängd olika frågor. Måndagen den 2 juli 2018, på UHR:s kontor i Visby, träffades generaldirektörerna för Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket för att diskutera den pågående myndighetssamverkan om kommunikation om validering. Med på mötet var också Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe.

Läs hela artikeln: Generaldirektörerna överens om att samarbeta strategiskt med kommunikation om validering

Vet du vad orden betyder?

Inom valideringsområdet används en del ord och begrepp som kan behöva förklaras och få en definition. Validering och kompetens är två centrala begrepp. Läranderesultat och kvalifikation är två andra. I Valideringsdelegationens ord- och begreppslista kan du lära dig mer.

Läs hela artikeln: Vet du vad orden betyder?

Valideringsguide – vart ska jag vända mig?

Du kan söka jobb eller studier utan betyg. Arbetsgivare och skolor kan anställa eller anta utan betyg. Beroende på vem du är och vad du har för behov inom validering kan du behöva vända dig till olika myndigheter. Nu finns en valideringsguide – en målgruppsanpassad sammanställning som hjälper dig att hitta rätt myndighet.

Läs hela artikeln: Valideringsguide – vart ska jag vända mig?

Kanslichefen medverkade i samhällsvetarpodden

– Finland, Skottland, Frankrike och Flandern är bättre på validering i högskolan än Sverige. Erfarenheter visar att det är viktigt att individen får stöd och vägledning och att man har en politik som uppmuntrar det livslånga lärandet. 

Läs hela artikeln: Kanslichefen medverkade i samhällsvetarpodden

Årlig redovisning om validering lämnad till regeringen

Valideringsdelegationen 2015-2019 har överlämnat sin årliga redovisning om valideringens utveckling nationellt och regionalt till Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet.

Läs hela artikeln: Årlig redovisning om validering lämnad till regeringen

Regeringen har remitterat betänkandet Validering i högskolan

I dag har regeringen skickat ut Valideringsdelegationens betänkande om validering i högskolan på remiss, SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. Bland remissinstanserna finns myndigheter som Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet, samtliga lärosäten, arbetsmarknadens parter och flera omställningsaktörer.

Senast den 3 september 2018 ska synpunkterna vara inne.

Läs hela artikeln: Regeringen har remitterat betänkandet Validering i högskolan

– Vi behöver bli bättre på att erkänna den kompetens som nyanlända och utrikes födda tar med sig till Sverige

Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell medverkade vid Fores seminarium ”Enkla vägar till svåra jobb” den 24 april. Seminariet tog upp frågan om vilka samhällsekonomiska vinster vi skulle se om utlandsfödda akademiker, som inte har jobb som motsvarar deras utbildning, hamnar på rätt jobb.

Läs hela artikeln: – Vi behöver bli bättre på att erkänna den kompetens som nyanlända och utrikes födda tar med sig till Sverige

Validering i högskolan – fler personer ska få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt

Valideringsdelegationen har överlämnat ett delbetänkande till Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. I betänkandet lämnas förslag så att fler personer kan få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt för tillgodoräknande inom högskolan. Erkännandet av människors tidigare lärande – oavsett var, när och hur kompetensen har utvecklats – ska bli mer generöst, flexibelt och rättvist.

– Inte minst bland yrkesverksamma och personer med kompetens från andra länder finns behov av en bättre fungerande validering inom högskolan, säger Anders Ferbe, delegationens ordförande.

Läs hela artikeln: Validering i högskolan – fler personer ska få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt