Ny expertgrupp för validering i högskolan

Nu börjar Valideringsdelegationen utreda hur validering inom högskolan kan förbättras. För att stödja detta arbete har Anna Ekström förordnat experter med kompetens om validering i högskolan att ingå i delegationen.

Läs hela artikeln: Ny expertgrupp för validering i högskolan

Validering i högskolan diskuteras i Almedalen

En viktig fråga för Sverige är hur vi kan skapa bättre möjligheter för att synliggöra och erkänna människors kompetens oavsett hur de har skaffat sig den. Så även för högskolan. Universitets- och högskolerådet arrangerar två seminarier tisdagen den 4 juli om vad som behöver göras för att validering i högskolan ska fungera i praktiken. Det första seminariet är inriktat mot arbetsmarknadens behov av förändring. I det andra är fokus på vad som krävs av högskolan för att gå från ord till handling. Valideringsdelegationens kanslichef Elin Landell medverkar i båda seminarierna.

Läs hela artikeln: Validering i högskolan diskuteras i Almedalen

Möjligheter till fortbildning för dig som jobbar med validering

Att stärka vägledares kompetens om validering är en av Valideringsdelegationens övergripande prioriteringar. Från i höst finns insatser för fortbildning om validering på plats. En grundläggande interaktiv utbildning kommer finnas tillgänglig via Skolverkets webb-plats från augusti. Och i september startar uppdragsutbildningen Validering i praktiken (7,5 hp) på Linnéuniversitetet och på Linköpings universitet.

Läs hela artikeln: Möjligheter till fortbildning för dig som jobbar med validering

Svensk högskola kan och ska bli bättre på att validera

I en replik på DN-debatt idag instämmer högskoleminister Helene Hellmark Knutsson med Svenskt näringsliv och Unionen – högskolan är inte tillräckligt duktig på att validera tidigare kompetenser bland yrkesverksamma. De snabba förändringarna som den nya tekniken medför ställer nya krav på möjligheter till vidareutbildning, validering och utveckling i yrkesrollen. En modern högskola och ett välrustat utbildningsväsende kommer att vara nyckeln för att möta förändringarna som den nya tekniken innebär.

Läs hela artikeln: Svensk högskola kan och ska bli bättre på att validera

Svenskt näringsliv och Unionen vill se beslut som gör att validering i högskolan fungerar i praktiken

På DN-debatt idag skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Martin Linder, Unionen, att validering inom högskolan inte fungerar i praktiken. Fortfarande efter 15 år är det en rättighet endast i teorin att kunna få sin reella kompetens validerad. Detta menar de är ett betydande misslyckande för den förda utbildningspolitiken och till skada för svensk konkurrenskraft.

Läs hela artikeln: Svenskt näringsliv och Unionen vill se beslut som gör att validering i högskolan fungerar i praktiken

Delegationen överlämnar nationell strategi till regeringen

Den 8 mars överlämnar Valideringsdelegationen sitt delbetänkande till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström med förslag till en nationell strategi för validering.

Läs hela artikeln: Delegationen överlämnar nationell strategi till regeringen

Valideringsdelegationen besökte Region Gävleborg

Den 2 februari besökte delegationen Region Gävleborg och det nyinrättade Valideringscentrum Gävleborg.

Läs hela artikeln: Valideringsdelegationen besökte Region Gävleborg

Ny standard för branschvalidering

Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Standarden är framtagen tillsammans med experter från olika branscher.

Läs hela artikeln: Ny standard för branschvalidering

Stort intresse för Valideringsdelegationens dialogkonferens

Det var stort tryck på platserna till Valideringsdelegationens dialogkonferens den 25 november i Stockholm. Nära hundra representanter från utbildnings-, arbetsmarknads- och kompetensförsörjnings-Sverige lyssnade på föredrag, diskuterade och framförde synpunkter till delegationens arbete.

Läs hela artikeln: Stort intresse för Valideringsdelegationens dialogkonferens

”Vi satsar stort på validering”

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister (S) och Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S), skriver idag på Aftonbladets debattsida om framtidens arbetsmarknad. Validering och snabbspår lyfts fram som två möjligheter för nyanlända att snabbt få ett jobb inom sitt yrke.

Läs hela artikeln: ”Vi satsar stort på validering”